NAZIO BATUEN
SISTEMAREKIN HEZKUNTZA (FOSNU)


SARRERA

·         FOSNUaren helburua nazioarteko lankidetza eta gizarte garapenerako interesa duten heziketa eskaerei erantzutea da. Halaber, Nazio Batuen Sistemaren helburuak animazioaren ezaugarri zientifiko eta teknikoarekin artikulatu nahi du komunitateen garapen kulturala, soziala eta ele-eder sustatzeko.

 

 

HELBURUAK

·         Munduko arasoak eta hauen irtenbiderako Nazio Batuek betetzen duten egitekoa (cfr. Ekonomia eta Gizarte Kontseiluaren (ECOSOC) osaketa, eginkizunak eta aginpideak, hautaketa, prozedura-bidea 61-72. Atalean).

·         Egin ikasgai eta aztergai Giza Eskubideen Ageri Orokorra, Haurren Eskubideen Agiria, Nazio Batuen Agiria eta Zuzenbidearen Nazioarteko Gortearen Araudia, Uneskoren 1974ko Aholkua, eta nazioarteko dokumentu horiek indarrean jartzeko gaur egun lantzen diren ahaleginak.

·         Herri eta nazio-mailan beste herrialde eta kulturen ikasketak hasi, gizarteek beurek heuren anitz kulturaz eta anitz etniaz hornituak daudela konturatzen diren heinean hasi. Eta Nazio Batuen sisteman betetzen dana.

·         Munduaren ingurugiroari dagozkien nazioarteko arrazoak bertako norberaren, herriaren eta nazioaren egoerarekin lotzeko bidea eskeintzen du.

·         Kultura desberdinen, beuren arteko zerikusien, ikuspegien eta bizieraren azterketari eragin. Beste gauzan artean, hizkuntza, zibilizazio eta atzerriko ondare kulturalen irakaskintzari zor zaion garrantzia eman.

 

FOSNUREN GAIAK

1. “Animazioaren" kontzeptuzko ingurua.
2. Animazioaren inguramen eta jardunak.
3.
Animazioa eta partehartzea. Komunitatearen etorpide zerbitzurako nazioarteko tresnak.
4. Herriaren partaidetasuna. Estrategiak eta egiturak herrien aurrerapenerako, Nazio Batuen sistemaren arabera.
5. Hezitzeko eskuharmena eta nazioarteko lankidetza eta pakerako zabalik.
6. Igaropenerako hezi Nazio Batuen sistemaren helburu batetik I.
7.
Igaropenerako hezi Nazio Batuen sistemaren helburu batetik II.
8. Naturan harremanak aisialdian. Elkartasuna, eramangarritasuna eta natura eta gaigabeko kultura ondarea.
9. Aisialdian nazioarteko hezkuntza. Oinarrizko printzipio eta irizpideak aisialdian ariketarako.
10. Munduko ondarea aberastu nazioarteko erakunde eta sareen kultur trukeak bidez.

ZERTARAKO FOSNUA

Hezkuntza eta prestakuntza Nazio Batuen sistemako helburu,
xede eta barneko teorikoan sustzen du

KARPETAREN EDUKIA

·         Gaia

·         Nazioarteko dokumentua

·         Baliakisunak

HARRERAKO BEHARKIZUNAK

  • Nazio Batuen sistemako helburu eta xedeetan ajola izan.

HARTZAILEAK

Nazio Batuen sistemako erakundeen xedeak zabaldu eta goratzea arduratuta dauden pertsonak.